به نام خداوند بخشنده مهربان               بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏ ‏                In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful.                Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.                Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.                In nome di Allah , il Compassionevole, il Misericordioso.                Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.                ¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!              

 
   Home Page | صفحه اول   Rss Link | فید خبرخوان   Contact Us | تماس با ما     امروز
کلیک کن
 
انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » چهار زندان انسان (بخش 4 )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 481 بازديد ادامه مطلب »»
 
دکتر علی‌ شریعتیچهار زندان انسان (بخش 4 )

دکتر علی‌ شریعتی

   پس، از زندان اول، زندان طبیعت، انسان خودآگاهی و اراده و آفرینندگی خودش را به وسیله شناخت طبیعت یعنی علم به دست می‌آورد. از زندان دوم، ایستوریسم، هم با شناخت فلسفه تاریخ و استخدام جبر تاریخ یعنی علم تاریخ، رهائی خودش را به دست می‌آورد. و از زندان سوم، سوسیولوژیسم و زندان نظام اجتماعی ....

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » چهار زندان انسان (بخش 3 )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 452 بازديد ادامه مطلب »»
 
دکتر علی‌ شریعتیچهار زندان انسان (بخش 3 )

دکتر علی‌ شریعتی

    اینها مال قرن نوزدهم بود. قرن نوزدهم قرن ماتریالیسم (مادیگری) و قرن (هجدهم، قرن) ناتورالیسم (طبیعت‌گرائی) بود. و قرون وسطی، قرن مشیت الهی و جبری بود که مسیحیت تبلیغ می‌کرد. بعد جبر مادی و جبر طبیعی آمد و آن جبر را از بین برد و جبر دیگری را جانشین کرد. کشیش‌ها در قرون وسطی می‌گفتند، ما طوری ساخته شده بودیم که خدا می‌خواسته، اراده‌ای از خودمان نداشتیم. حالا (قرن نوزدهم) این‌ها هم همان را می‌گویند، منتهی به جای خدا، طبیعت...

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » چهار زندان انسان (بخش ۲ )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 343 بازديد ادامه مطلب »»
 
دکتر علی‌ شریعتیچهار زندان انسان (بخش ۲ )

دکتر علی‌ شریعتی

   چهار جبر است که انسانرا از خودآگاهی، از انتخاب و از آفرینندگی مانع می‌شوند. این جمله «دکارت» خیلی معروف است: «من فکر می‌کنم پس من هستم» این شک دکارت است. اول در همه چیز شک کرد، بعد گفت، اما در این که من دارم شک می‌کنم، نمی‌توانم شک کنم، پس من هستم که شک می‌کنم، پس من هستم. بعد روی این جمله‌اش معروف شد که «من فکر می‌کنم، پس من هستم»، و بر اساس این جمله، همه مکتبش را ...

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » چهار زندان انسان( بخش ۱ )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 415 بازديد ادامه مطلب »»
 
دکتر علی‌ شریعتیچهار زندان انسان ( بخش ۱)

دکتر علی‌ شریعتی

   خانمها، آقایان، دانشجویان گرامی: بعد از عرض تبریک به همه شما به خاطر این مناسبت، آنچه را که می‌خواستم مقدمتاً عرض کنم اینست که سخنرانی امشب من در حقیقت یک سخنرانی نیست؛ به خاطر این‌که سخنرانی عبارتست از ملاک و مطلبی که یک سخنران دارد، تحقیقی کرده و نتیجه آن تحقیقش را برای حضار بیان می‌کند.

آنچه که امشب می‌خواهم عرض کنم، یک طرح، یک تز و یک نظریه است. بدون این‌که به استدلالش بپردازم و بدون این‌که توضیح زیاد بدهم فقط اصل تز را طرح می‌کنم و اگر هم تشریحی می‌شود فقط به خاطر  ...
انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » نیازهای انسان امروز( بخش 3 )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 523 بازديد ادامه مطلب »»
 
دکتر علی‌ شریعتینیازهای انسان امروز

دکتر علی‌ شریعتی

    خوب چرا سارتری که خداپرست نیست و به متافیزیک عقیده ندارد، انسانرا در خلقت از همه مخلوقات دیگر جدا می‌کند؟

برای این‌که اگر انسان اعتقاد خود را به برتری ذاتی و آفرینش از دست بدهد، اعتقاد خودش را به انسانیت از دست می‌دهد؛ زیرا اعتقاد به انسانیت، اعتقاد به این است که انسانیت اساساً یک وجود استثنائی در طبیعت است و برای همین هم هست که مسئولیت استثنائی دارد و از ارزش‌های متعالی که طبیعت فاقد آن است برخوردار می‌باشد و برای همین هم هست که انسان نیازهائی را احساس می‌کند که طبیعت ...

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » نیازهای انسان امروز( بخش 2 )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 390 بازديد ادامه مطلب »»
 
دکتر علی‌ شریعتینیازهای انسان امروز

دکتر علی‌ شریعتی

دشمنان انسان

منظور از دشمنان انسان، عواملی است که انسان را در طول تاریخ نفی می‌کردند، عوامل و شرایط و علل مختلفی که همواره در نظام‌ها و بینش‌ها و طرز تفکرهای گوناگون به هر چه جز انسان می‌پرداخته و انسان را از خود مجهول و فارغ نگه می‌داشته و به چیزهای دیگر مشغول می‌کرده‌اند، عواملی که باعث سقوط، مسخ و ضعف حقیقت انسانی شدند، در حالی که ممکن است برای تمدن، برای پیشرفت، و برای قدرت، عوامل مثبتی بوده باشند؛ برای آنکه به قول «هایدگر» تمام این تمدن‌های عظیم به قیمت قربانی ...


انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » نیازهای انسان امروز (بخش ۱ )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 359 بازديد ادامه مطلب »»
 

 دکتر علی‌ شریعتینیازهای انسان امروز

 دکتر علی‌ شریعتی

دانشجویان عزیز

در اولین شبی که با شما صحبت می‌کنم، و اولین باری که این فرصت برای من هست تا با دوستانم در این نقطه به تبادل فکری بپردازم، می‌خواهم از اساسی‌ترین مسأله‌ای سخن بگویم، که همه مسائل دیگر، همه عقاید دیگر، همه ایدئولوژی‌های مختلف و متضادی که ممکن است شما داشته باشید، یا ممکن است بعد انتخاب کنید، و هر شیوه‌ای که برای اندیشیدن، ایمان داشتن، و یا زندگی کردن انتخاب می‌کنید، یا انتخاب کرده‌اید، مبتنی به آن مسأله اساسی است، مسأله‌ای که در قرن بیستم، و بالاخص بعد از پیروزی ...

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » على ، انسان تمام( بخش 6 )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 429 بازديد ادامه مطلب »»
 

دکتر علی‌ شریعتیعلى ، انسان تمام

اثر : دکتر علی‌ شریعتی

   برنامه‌های وسیع- که متأسفانه فرصت و مجال نیست برای این‌که یکی‌یکی نام ببرم و شرح بدهم- از قرن نوزدهم بالاخص در همه جامعه‌های اسلامی به وسیله جامعه‌شناسان تیزبین و هوشیار طرح شد که، این مردم از گذشته خود باید ببرند؛ روح نیرومندی که به افراد شرقی مسلمان شخصیت و قدرت و شهامت و استقلال می‌دهد، باید بمیرد؛ همه سخنان و همه اندیشه‌هائی که از گذشته خطاب به نسل حاضر است و نسل حاضر را می‌سازد باید خاموش بشود و در مشرق و در کشورهای اسلامی نسلی باید بسازیم که خودش را نشناسد ...

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » على ، انسان تمام( بخش ۵ )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 497 بازديد ادامه مطلب »»
 

دکتر علی‌ شریعتیعلى ، انسان تمام

اثر : دکتر علی‌ شریعتی

   تا این‌جا بحث درباره تمدن جدید و ماشین و زهدگرائی قرون وسطائی کاتولیکی و پول‌زدگی اروپای قرن نوزدهم و بیستم و ماشینیسم و تأثیر بوروکراسی روی مسخ شدن و الینه شدن و از خود بیگانه شدن انسان را- همه را- گفتیم، اما یک بحث مهم‌تر از همه این‌ها می‌ماند و آن خود ما هستیم؛ خود ما آدم‌های عینی واقعی که در زیر این آسمان‌های غیراروپائی زندگی می‌کنیم، انسان آسیائی و آفریقائی هستیم، انسان مسلمان هستیم و، دارای شرایط خاص، الینه ...

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » على ، انسان تمام( بخش 4 )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 293 بازديد ادامه مطلب »»
 

دکتر علی‌ شریعتیعلى ، انسان تمام

اثر : دکتر علی‌ شریعتی

  تحت عنوان «علی انسان تمام» بحث کردم که، چه عواملی انسان را ناقص و اندک و گاه بیمار می‌کند. و ابتدا عرض کردم که چگونه بشر از آغاز یعنی از هنگامی‌که می‌اندیشیده و در مرحله‌ای از قدرت فکری قرار گرفته- که راجع به انسان و نوع انسان می‌توانسته بیاندیشید- همواره در جستجوی انسان تمام و انسان تام بوده و همواره رنج دائمیش و جستجوی دائمیش نقص‌ها کمبودها و انحراف‌های انسان موجود ...

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » على ، انسان تمام( بخش 3 )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 275 بازديد ادامه مطلب »»
 

دکتر علی‌ شریعتیعلى ، انسان تمام

اثر : دکتر علی‌ شریعتی

دوم زهد(گرائی) است:

زهدگرائی است که را از خودش بیگانه می‌کند. چرا؟ بیماری الیناسیون و از خودبیگانگی را معنی کردیم: هر عاملی و هر حالتی که موجب شود که انسان خودش را به تمام معنی حس نکند و چیز دیگری را به جای خودش حس کند. در مسئله پول‌زدگی خودش را حس نمی‌کند، پول را به جای خودش حس می‌کند؛ وجود خودش را نمی‌یابد، موجودیش را به ...

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » على ، انسان تمام( بخش 2 )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 297 بازديد ادامه مطلب »»
 

دکتر علی‌ شریعتیعلى ، انسان تمام

اثر : دکتر علی‌ شریعتی

انواع مسخ شدن آدمی به وسائل مختلف

جامعه‌شناسان و جامعه‌شناسی اروپائی از قرن نوزدهم تا حالا که روی این مسئله زیاد تکیه می‌کنند و هر چه زمان و تمدن پیشرفت می‌کند، این مسئله به صورت خطرناک‌تر طرح می‌شود و در می‌آید و احساس خطر به وسیله کسانی که خوب می‌فهمند و پیش‌بینی می‌کنند بیشتر ...

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » على ، انسان تمام ( بخش ۱ )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 322 بازديد ادامه مطلب »»
 

دکتر علی‌ شریعتیعلى ، انسان تمام

اثر : دکتر علی‌ شریعتی

   قبلاً باید عرض کنم که موضوع سخن امشب من، «انسان تمام»، یک بحث کاملاً فنی و درسی و علمی است؛ به خاطر این‌که فکر می‌کردم در این شب و شب بعد- که باید این‌جا عرایضی بکنم-، غالباً یعنی اکثریت با کسانی خواهد بود که به این‌گونه مباحث آشنائی و دلبستگی دارند و برای آن‌ها خسته‌کننده نیست.

(گفتم) انسان تمام و نگفتتم «انسان کامل»؛ در صورتی که اصطلاح انسان کامل ...

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » انسان بی‌خود( بخش 4 )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 320 بازديد ادامه مطلب »»
 

دکتر علی‌ شریعتیانسان بی‌خود

اثر : دکتر علی‌ شریعتی

   این «تقوا»یی که علم به موجب آن می‌گوید «من برای زندگی هدف تعیین نمی‌کنم، بلکه فقط زندگی را تشریح می‌کنم»؛ این «بی‌غرضی» علم که می‌گوید «من به این‌که معنی انسان چیست و چرا باید زندگی کند، کاری ندارم و فقط او را کمک می‌کنم تا خوب زندگی کند»، خود موجب می‌شود که علم، فقط و فقط وسیله‌ای بشود در دست سرمایه‌داری، در دست پول و در دست تولید. آن‌وقت است که رسالتش را کسانی تعیین می‌کنند که می‌خواهند از علم، ابزاری ...

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » انسان بی‌خود( بخش 3 )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 331 بازديد ادامه مطلب »»
 

دکتر علی‌ شریعتیانسان بی‌خود

اثر : دکتر علی‌ شریعتی

پس انسان در موقع کار کردن جذب ابزار کار و هدف کار است و بنابراین غافل از خویشتن است. لذا تمام تمدن مادی و همه این فن و صنعت به قیمت لحظاتی ساخته شده و بوجود آمده است که انسان، خود را احساس نمی‌کرده است و ابعاد گوناگون و مواد و مصالح «تمدن»، که به قول «مارکس» مجموعه‌ای از «کارهای فشرده است»، مجموعه‌ای از لحظه‌هایی در زندگی است که انسان در آن لحظات به واقع زندگی نمی‌کرده است و «خود» نبوده است، و به قول ...

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » انسان بی‌خود( بخش ۲ )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 430 بازديد ادامه مطلب »»
 

دکتر شریعتیانسان بی‌خود

اثر : دکتر علی‌ شریعتی

   این الیناسیون گاهی به صورت بیماری شدیدی در می‌آید که طبیب باید معالجه‌اش کند؛ گاهی در شدتش به صورت یک مرض در می‌آید که به بیمارستان بیماری‌های روانی می‌برند.

آقای دکتر صاحب‌الزمانی روانشناس اندیشمند ما نقل می‌کرد که در یکی از بیمارستان‌های بیماریهای روانی، بیماری مثلاً ۳۰ سال راننده بود و ۲۰ سال تاکسی داشته. وقتی به همه بیماران اعلام می‌کنند که ساعت ۱۲ است و بروید به رستوران و غذا بخورید، همه آن‌ها راه می‌افتند تا  ...

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » انسان بی‌خود ( بخش ۱ )
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 436 بازديد ادامه مطلب »»
 

دکتر علی‌ شریعتیانسان بی‌خود

اثر : دکتر علی‌ شریعتی

    از وقتی که من دعوت شده بودم تا در این‌جا کنفرانسی ایراد کنم مردد بودم که عنوان این کنفرانس چه باشد؟ این تردید به دو علت بود:

علت اول این‌که من خودم تربیت شده ادبیات و رشته تعلیم ادبی در ایران هستم و این‌جا کانون علوم انسانی و ادبی ایران است و بنابراین سخن گفتن آسان نیست.

دوم این‌که، برای اولین بار است که در این‌جا با دانشجویان گرامی رشته‌های مختلف دانشکده ادبیات صحبت می‌کنم و اگر یک موضوع خاص علمی را به عنوان کنفرانس انتخاب کنم، و این موضوع خاص عمیق و  ...

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » انسان از دیدگاه دکتر شریعتی
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 579 بازديد ادامه مطلب »»
 

انسان از دیدگاه دکتر شریعتی

انسان موجود خاصی است از پست ترین موجودات عالم خلق شده .

از خاک آفریده شده (خاک مظهر پستی است) ،....

انسان در آثار اندیشمندان / دکتر علی شریعتی » نیایش های دکتر شریعتی
  ارسال : 11/10/1348, 03:30 | 0 نظر | 416 بازديد ادامه مطلب »»
 

ای خداوند!
به علمای ما مسئولیت
و به عوام ما علم
و به مومنان....


 
 
n s u n
« انسان »
 
c a t e g o r y
« موضوعات »
بیش از 100 موضوع با محوریت انسان
 
r e g i s t e r a t i o n
« عضویت و اشتراک »
با لینک ثابت RSS سایت مطالب را در سایت و یا نرم افزار خود منتشر و شماهده کنید
به زودی

به مناسبت آغاز سال 1391 و شروع چهارمین سال فعالیت سایت سامانه عضویت پیامکی "انسان" افتتاح شد.
جهت دریافت رایگان پیام های کوتاه با موضوع انسان یک پیامک با متن انسان به شماره
3000258800 ارسال نموده و منتظر تائید عضویت خود در سامانه شوید.
شما نیز می توانید نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را به شماره مذکور پیامک کنید.

 
l a s t  p o s t
« آخرین مطالب »
 
v o t e
« نظرسنجی »

نظر شما در مورد محتوی سایت انسان چیست؟


 
c a n o n i c a l   t i m e
« اوقات شرعی »
 
c h a r i t y
« كمك هاي انسان دوستانه »»

برنامه جهانی مبارزه با گرسنگی

کمک به ایتام
 
 
t r a n s l a t e
« ترجمه »

 
c a l e n d a r
« تقویم شمسی »
<    «  دی 1401  »    >
شیدسچپج
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
 
l i n k  b o x
« پیوند به بیرون »

براي تبادل لينك با ما آدرس سايت را با نام "انسان" در وبسايت يا وبلاگ خود اضافه كرده و سپس از قسمت تماس با ما لينك خود را ارسال نمائيد
آدرس های ورودی به سایت:
www.Nsun.us
www.N-Sun.ir
www.Nsun.tk
nsun.ely.ir

 
 

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو بیاره Copyright © 2009-2010 By www.nSun.us , All rights reserved -  Hosted & Design By Hami Web Network
Powered By DataLifeEngine - SMS Box= 3000258800  -   SMS Plugin Service By www.SmsWay.ir